ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: УСПЕШНАТА ПЕДАГОГИЧЕСКА КОМУНИКАЦИЯ СЕ ОСНОВАВА НА КОМБИНАЦИЯ ОТ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: УСПЕШНАТА ПЕДАГОГИЧЕСКА КОМУНИКАЦИЯ СЕ ОСНОВАВА НА КОМБИНАЦИЯ ОТ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ

„Учителят трябва да притежава един микс от компетентности, включващи педагогика, психология и риторика, за да се справи успешно с образователния процес в съвременното общество“. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова при откриването на Международната научна конференция на тема „Педагогическата комуникация: традиционна и дигитална“.

Според нея именно учителят трябва да зададе начина и формата на педагогическата комуникация, защото българското училище е мястото, където се съзидава, а не се руши.

„Комуникацията трябва да е в центъра, защото тя е водеща“, посочи Таня Михайлова и добави, че педагогическата комуникация не е затворена само в класната стая, тя не включва само учителя и ученика, а се разширява, защото средата се променя, тя включва родителите, обществото и постепенно от традиционна преминава в дигитална. Дигитализацията и развитието на информационните технологии доведоха до появата на нови форми на комуникация. Това все повече изисква учителите да са лидерите в класната стая, които управляват процесите не със стария авторитарен стил, а гъвкаво и мотивиращо, така че това да води до повишаване мотивацията на учениците за активно участие в процеса на обучение.

Заместник-министър Михайлова поздрави организаторите на форума и определи конференцията като изключително важна и навременна, тъй като е насочена към това, което се случва в българското училище като процеси и възможности. От една страна – за доказване авторитета и професионализма на учителя, от друга страна – отразявайки промяната, да покаже всичко онова, което се прави в съвременното българско училище, за да може когато учениците излязат от училище да имат личностна удовлетвореност.

Международната конференция „Педагогическата комуникация: традиционна и дигитална“ се провежда на 5 и 6 април в София под патронажа на председателя на Синдиката на българските учители Янка Такева. В нея са включени научни презентации като „Българските учители и електронните ресурси за образователни цели“, „Обществените комуникации през призмата на образователните взаимодействия“, „Теренната работа и педагогическата комуникация в академична среда“, „Виртуални учебни експерименти в педагогическата комуникация“ и др.

Споделете

GoTop