ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: ВАЖНА Е ПОДКРЕПАТА ЗА УЧИТЕЛИТЕ СВОБОДНО ДА ИЗБИРАТ МЕТОДИТЕ НА ПРЕПОДАВАНЕ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: ВАЖНА Е ПОДКРЕПАТА ЗА УЧИТЕЛИТЕ СВОБОДНО ДА ИЗБИРАТ МЕТОДИТЕ НА ПРЕПОДАВАНЕ

От вашите мечти, амбиции и знания зависи бъдещето на нашата страна. Смятам, че с вековната ни история заслужаваме да бъдем сред европейските страни, в които има високи постижения в областта на науката и обществената дейност, а това може да се случи само когато имаме мотивирани ученици, подготвени от добри професионалисти.

С тези думи заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова се обърна към дванадесетокласниците в ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ в Разград. Преди да се дипломират, тя им пожела да направят правилния избор за своето бъдеще, но и избор, който ще им позволи да са гъвкави и адаптивни към новите професии. Както при всяка среща с ученици, заместник-министърът каза колко важна ще продължи да бъде учителската професия. В ръцете на учителя е формирането на бъдещите поколения, посочи Михайлова. Тя отбеляза също, че е много важно младите хора да съхранят ценностите, които им дава българската образователна система и да постигат успехите си с достойнство, да бъдат аналитични и критични.

В Разград Таня Михайлова посети ППМГ „Акад. Н. Обрешков”, където за първи път броят на паралелките през тази учебна година е много голям – 22. За първа година обучението е и в една смяна. От две години тук е възстановена традицията да има прием в пети клас. Това е единственото училище в област Разград без слаби оценки на матурата по български език и литература от 2008 г., от когато се провеждат задължителните държавни зрелостни изпити. През тази година са първи по успех в областта.

За необходимостта да се учи математика и природни науки заместник-министърът разговаря и с учениците в СУ „Христо Ботев“, които имат силни изяви и в олимпиадата по гражданско образование и отново са класирани на националния кръг с проект „Мисия доброволец“. В ОУ „Никола Й. Вапцаров” Таня Михайлова поздрави екипа, че училището е водещо в областта на НВО в ІV и VІІ клас. Ръководството на училището показа и как е обновен училищният двор с отпуснатите от МОН 120 000 лева.

Сред посетените училища бе и ОУ „Васил Левски“, където се прилагат иновативни методи на преподаване и има създаден клуб по роботика.

По-късно Таня Михайлова се срещна с ученици и учители от ОУ „Виделина“ в село Сейдол.

В НПТГ „Шандор Петьофи” в Разград демонстрираха как работят на закупените с предоставени от МОН 80 000 лева две машини за обучение за работа със системи с цифрово програмно управление. В момента там се обучават 490 ученици по специалности „Системно програмиране“, „Приложно програмиране“, „Компютърна техника и технологии“, „Електрообзавеждане на производството“, „Промишлена електроника“, „Мехатроника“, „Технология на машиностроенето“, „Машини и системи с ЦПУ“, „Компютърни мрежи“ и „Топлотехника“.

В срещата с експертите от РУО-Разград, заместник-министър Михайлова обърна внимание върху необходимостта от привличане на млади и креативни учители, както и промяна в подхода на преподаване – да е интересно за децата, да усвояват знания и умения, които ще им помогнат да се учат през целия живот и да взимат отговорни решения. Тя отбеляза, че е радостно да вижда толкова млади учители при посещенията си в шест разградски училища.

По време на среща с представители на образователната общност, на местната власт и депутати, Таня Михайлова акцентира върху осигурената подкрепа за учителите чрез наставничество и квалификации. Тя посочи също направените инвестиции за подобряване на материалната база – от община, държава и европейски фондове, както и новите възможности за модернизиране на средата в училище. По думите й качественото образование зависи и от новите методи на преподаване, и от модерната база за обучение. Много е важна средата, ресурсите, които използваме, отбеляза Михайлова по темата за дигитализация на образованието, както и колко необходими в бъдеще ще са уменията за програмиране на днешните ученици.

Друга тема на дискусията бе ефектът от работата на екипите по Механизма за обхват на деца и ученици в образователната система. Обменени бяха и успешни практики в партньорството между институциите и работата с родителите.

В Разград заместник-министърът се включи и в годишното заседание на Областния съвет за превенция на домашното насилие, където бяха представени добри подходи за справяне с агресията и насилието в училище.

Споделете

GoTop