ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: ВАЖНО Е ДА ИМА ДОВЕРИЕ МЕЖДУ УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: ВАЖНО Е ДА ИМА ДОВЕРИЕ МЕЖДУ УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

Как се управляват процесите в училище и в клас, как да си партнират учителите, учениците и родителите и каква е ролята на директора, на неговия екип и на ученическия съвет обсъдиха гимназисти от Средно училище „Васил Кънчов“ във Враца със заместник-министъра на образованието и науката Таня Михайлова. Тя бе лектор по темата за мениджмънта в образованието в рамките на инициативата „Училището и бизнесът“, при която се провеждат срещи с водещи специалисти в областта на мениджмънта, анализатори, учени, предприемачи. Идеята е да се помогне на гимназистите с възможностите за успешна реализация.

„Учителите и учениците са училището, не сградата. Класната стая се управлява от учителя. Той е този, който може да научи учениците да си поставят цели и да им помага да ги изпълняват“, каза Таня Михайлова. Тя провокира децата да разсъждават за управлението на процесите в училище и за ролята на лидерите в общността. В образованието е важна работата с човешките ресурси, всеки има различно светоусещане, каза Таня Михайлова. Учениците споделиха идеи за модернизиране на методите на преподаване, описаха различните стилове на управление, разказаха и за своите доброволчески инициативи, свързани с природата. В дискусията се получи дебат за ролята на математиката. Смисълът да е чутие математика е да се научите да мислите логично, каза Таня Михайлова. И разказа, че математика може да се преподава интердисциплинарно – с български език и литература, като се чете един текст и се изчислява в дроби колко е описателен например.

Важно е да има уважение между учители и ученици, каза заместник-министърът. По думите й учителят е приятел, човек, който насърчава и вдъхновява, но трябва да е и взискателен. Тя подчерта, че учителската професия е стойностна, защото поставя основата, върху която се гради общността. Динка Петрова от 10 „а“ клас, която е председател на Ученическия съвет, сподели, че ще стане учител по математика. В училището тази година ще завършат четирима ученици, които също се ориентират към педагогическата професия, каза директорът Димитър Марков. В разговора с преподавателите Таня Михайлова и началникът на РУО Галина Евденова обсъдиха възможностите за подкрепа на младите хора, които искат да станат учители. Таня Михайлова каза, че професионалните направления „Педагогика“ и „Педагогика на обучението по…“ остават сред приоритетните и е много важно младите учители да бъдат подкрепени, когато влязат в училище.

Споделете

GoTop