ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: ВОДЕЩА ФИГУРА ВЪВ ВСЯКО ОБУЧЕНИЕ Е УЧИТЕЛЯТ, НО ФОКУСЪТ В НЕГОВАТА РАБОТА ВИНАГИ Е УЧЕНИКЪТ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: ВОДЕЩА ФИГУРА ВЪВ ВСЯКО ОБУЧЕНИЕ Е УЧИТЕЛЯТ, НО ФОКУСЪТ В НЕГОВАТА РАБОТА ВИНАГИ Е УЧЕНИКЪТ

„Ако днес информацията е навсякъде и променяме облика на средата в училище от гледна точка на това, че все по-ясно и целенасочено използваме определени информационни ресурси, то за нас учителите във фокуса винаги остава ученикът. И ние сме изключително отговорни за това, да можем не само да предаваме знания, но и да формираме умения и компетентности, които утре ще бъдат полезни за учениците, когато се реализират в живота“. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова при откриването на методическо-практическата конференция „Как да преподаваме медийна грамотност“ в Парк Хотел Москва днес. Тя благодари на организаторите, че конференцията е методическа. По думите й, за да има добра практика, трябва да има правилна методика, а най-добрата методика, когато нещо е ново, е споделянето на добри практики и виждания на хората, които имат една цел.

„Всички тук сме обединени от една мисия, а това е да подготвим днешните деца за бъдещето именно чрез изграждане на умения за търсене, за намиране, за анализ и за критична оценка на различно по вид съдържание в медийното пространство. Това е комплекс от базисни умения, които гарантират и ученето през целия живот“, каза заместник-министър Михайлова. Затова медийната грамотност е също толкова важна, колкото самата грамотност.

Отчитайки резултатите от националното изследване „Децата на България онлайн 2016” на Центъра за безопасен интернет, което показва, че 80% от запитаните деца на възраст между 9 и 17 години са уверени в умението си да търсят информация, но само 50% могат да оценят истинността ѝ, заместник-министър Михайлова отбеляза, че днешните деца са активни интернет потребители, а интернетът е мястото, където те основно общуват. Това налага още от рано те да бъдат насочвани да изграждат ключови компетентности, социални и граждански компетентности, включително и да имат медийна грамотност. Тя посочи, че много от конфликтите, които се случват в училище, не са зародени в класната стая, много често те са продължение на това, което се случва между децата в интернет пространството. Затова те трябва да се научат не само да бъдат критични, а да могат да анализират, да сравняват и да не се доверяват сляпо на всяка информация.

Таня Михайлова очерта политиките на Министерството на образованието и науката в тази насока. През учебната 2018/2019 за първи път са предвидени часове по медийна грамотност за изграждане на дигитално медийната компетентност, която съдържа пет ключови умения, чрез които могат да се градят съответните междупредметни връзки и да се видят различните аспекти. Това са информационна грамотност, комуникации и сътрудничество, създаване на дигитално съдържание, безопасност и решаване на проблеми. Тези ключови умения са заложени в отделните учебни програми в предмета „Компютърно моделиране“ в 3 и 4 клас и в часовете по „Информационни технологии“ в 5 и 10 клас. В същото време те трябва да бъдат интегрирани във всеки един предмет тогава, когато задачата е свързана с ползване на информационни ресурси. Екипът на Министерството на образованието и науката полага усилия за интегриране целта на дигитално медийната грамотност в ежедневната преподавателската работа на учителите чрез осъвременяване на материална база. До края на годината в много училища ще има изградена Wi-Fi мрежа. Процесът се подпомага и чрез осигуряване квалификация и методическо подпомагане на учителите, създаване на позитивно онлайн съдържание, активно участие от страна на родителите, популяризиране на иновационни практики, изготвяне на учебни програми др.

Конференцията „Как да преподаваме медийна грамотност” се организира от Фондация „Фридрих Науман“, Националния център за безопасен интернет, Коалиция за медийна грамотност в образованието и Българско-американска комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ под егидата на еврокомисаря по цифрова икономика и цифрово общество Мария Габриел. В свое видеообръщение към участниците тя пожела да насочат вниманието си към младите хора, за да бъдат медийно грамотни, да имат критично мислене, да могат да анализират сложните реалности и да различават фалшивите новини и опасностите, които се крият в интернет пространството.

С изказвания по темата се включиха Петя Дюлгерова от фондация „Фридрих Науман“ и Кристина Христова, съучредител, Коалиция за медийна грамотност в образованието. Модератор бе Георги Апостолов – координатор в Националния център за безопасен интернет.

На конференцията бяха представени разработени вече методики за обучение по медийна грамотност за ученици от 1 до 12 клас, както и няколко нови методики за обучение в различните степени на образование. Учителите имаха възможност в работа по групи да се запознаят на практика как да работят с готовите методики. Освен да задълбочат знанията си те имат възможност да получат един квалификационен кредит за обучение по дигитална медийна грамотност, одобрено от МОН, след приключване на 8 допълнителни часа дистанционна работа.

Споделете

GoTop