ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА ВРЪЧИ НАГРАДАТА „НЕОФИТ РИЛСКИ“ НА ИЗЯВЕНИ ДИРЕКТОРИ И УЧИТЕЛИ ВЪВ ВРАЦА

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА ВРЪЧИ НАГРАДАТА „НЕОФИТ РИЛСКИ“ НА ИЗЯВЕНИ ДИРЕКТОРИ И УЧИТЕЛИ ВЪВ ВРАЦА

„Всички изпитваме особено вълнение, когато сме застанали пред учителите и учениците, положили невероятно много усилия, труд, упоритост и постоянство, за да стигнат до успеха. Успехът е този, който винаги е водил нашето училище напред и е посочвал пътя, по който да върви българският учител“. С тези думи заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова се обърна към учителите и учениците на тържеството, организирано от Регионалното управление на образованието във Враца във връзка с Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Тя определи ролята на учителя като най-важна в основата на процесите във всяко училище и посочи, че ако едно училище е успешно, то е успешно защото там има мотивирани ученици с амбициозни учители, които дават всичко от себе си, за да успеят. На учениците Таня Михайлова пожела където и да бъдат по света някой ден, винаги да носят със себе си спомена за своите учители и усещането, че 24 май е най-истинският и най- българският празник.

Заместник-министър Михайлова благодари на всички, избрали учителската професия заради възрожденския дух, любовта и търпението, които носят в себе си и проявяват към своите ученици. Тя връчи ежегодната награда на Министерството на образованието и науката „Неофит Рилски“ на водещи директори и педагогически специалисти от област Враца със значим принос в развитието на образованието. Отличието получиха и изявени участници в дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в системата на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и ключови участници при реализирането на проект „Учене чрез практика“. Наградите бяха връчени от областния управител на Враца Малина Николова.

В рамките на събитието беше проведена и Заключителна конференция по проект „Целенасочено изграждане на капацитет за партньорство в професионалното образование и обучение в Дунавския регион за ефективно модернизиране на системите за професионално образование и обучение – Learning by Doing („Учене чрез практика)“, реализиран от РУО – Враца и Търговско-промишлената палата – Враца.

Специален акцент в конференцията бе подписването на документ за поемане на Ангажимент за политики за модернизация на професионалното образование и обучение чрез базирано на работа учене. Таня Михайлова подписа документа като заместник-министър, отговарящ пряко на най-високо ниво за процеса на реализирането на държавната политика в областта на професионалното образование и обучение. Документът бе подписан и от областния управител и изпълнителния директор на ТПП-Враца. Заместник-министър Михайлова им благодари за подкрепата, която оказват за развитието на професионалното образование и обучение в региона.

„Тук всички работят не само за развитието на региона си, а за бъдещето на децата, които утре ще упражняват професия“, каза Таня Михайлова и допълни, че ключовите умения, които учениците усвояват в професионалните гимназии ще ги направят гъвкави и адаптивни, особено когато това се случва на конкретното работно място.

От името на мениджърския екип и участниците в проекта „Учене чрез практика“ началникът на регионалното управление на образованието Галина Евденова изрази своята благодарност на Таня Михайлова за оказаната подкрепа, сътрудничество и ангажираност при реализирането на проекта. Тя подчерта, че с нейните усилия тя е допринесла много за модернизиране на системата и за отваряне на образователните институции към потребностите на пазара на труда.

Споделете

GoTop