ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ТРЯБВА ДА РАБОТЯТ ЗА КАЧЕСТВЕНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ТРЯБВА ДА РАБОТЯТ ЗА КАЧЕСТВЕНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

„Всички заинтересовани страни трябва да работят за качествено професионално образование и обучение и за придобиване на умения, които да са сравними в различните страни. Всеки участник трябва да се включва според отговорностите си и своите възможности като партньор, а не като очаква само резултати, защото те са значително по-добри, когато работим в екип“. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова на международна конференция, организирана по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“, която се проведе на 15-16 ноември в гр. Бон, Германия.

По време на дискусията заместник-министър Михайлова подчерта значението на съвместната работа за утвърждаване на професионалното образование и обучение (ПОО) като ключов фактор за развитие на икономиката, социалното му влияние като предпоставка за намаляване на младежката безработица и влиянието му върху процесите на търсене и предлагане на пазара.на труда. Според нея ПОО е ключово и за развитието на предприемачеството и иновациите.

Таня Михайлова посочи ролята на спецификата на оценка на качеството на професионалното образование, свързани с постъпващите и обучаващите, процесите, които протичат, и резултатите, като изпити и последваща реализация. „Предизвикателство за нас ще бъде подобряване на модела на оценяване”, каза в заключение заместник-министърът.

Участници в проекта са 24 организации-партньори, включително Регионално управление на образованието – Враца, съвместно с Търговско-промишлената палата в града. Проектът има за цел да подобри капацитета на всички заинтересовани участници в ПОО чрез укрепване на регионални, национални и транснационални партньорства, за да се улесни преходът към модернизиране на съществуващите системи за професионалното образование в дунавските страни. Една от задачите на проекта е да се създаде Наръчник за по-ефектавно модернизиране на ПОО в тези страни. По този начин всички страни ще могат да актуализират стратегията си за развитие на системата за дуално обучение.

Споделете

GoTop