ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПОСЕТИ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ИМУНОЛОГИЯ КЪМ БАН

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПОСЕТИ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ИМУНОЛОГИЯ КЪМ БАН

Заместник – министърът на образованието и науката Карина Ангелиева се срещна с ръководителя на Департамента по имунология на Института по микробиология при БАН доцент Андрей Чорбанов и неговия екип от млади изследователи.

Това стана в „Лабораторията по експериментална имунология на института“. В рамките на работната среща те обсъдиха предизвикателствата, пред които е изправена българската наука, както и някои от проблемите на българските учени и начините за справяне с тях.

В лабораторията се правят редица клинични изследвания с цел превенция и лечение на различни заболявания. Доцент Чорбанов и екипът му имат сериозни успехи в развитието и тестването на модели, свързани с възможното лечение на болести като алергия, автоимунни заболявания – системен лупус, ревматоиден артрит, мултиплена склероза, диабет и туморни заболявания.

Споделете

GoTop