ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ РАЗВИВАТ ТАЛАНТИ И СПАСЯВАТ ЗАСТРАШЕНИ ОТ ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ

ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ РАЗВИВАТ ТАЛАНТИ И СПАСЯВАТ ЗАСТРАШЕНИ ОТ ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ
Заниманията по интереси развиват таланти и помагат на ученици, застрашени от отпадане от училище, да проявят интерес към ученето. Тези форми възпитават и ценности у деца и ученици, които не получават подкрепа от семейството и не ценят образованието. Тези изводи направиха учители, участвали в семинар за прилагане на проектно-базирано обучение в заниманията по интереси, организиран от Синдиката на българските учители под патронажа на Министерството на образованието и науката.
В рамките на обучението бяха връчени и награди от конкурса за най-добри проекти в тази област. Специалната награда на МОН в категорията за работа в подготвителна група за училище в детска градина, получи Емилия Чобанова, главен учител в 8 ДГ „Проф. д-р Елка Петрова“ в София. Тя печели отличието заради умения да възпитава в общочовешки ценности, провокиране на изследователски интерес и креативно мислене у бъдещите ученици от най-ранна детска възраст.
В категорията за извънкласни дейности бяха отличени екипът от старши учители в СУ „Кузма Тричков“ във Враца – Лала Банева, Надежда Витанова и Петя Александрова.
Отличеното от МОН есе на тема „Учителят на бъдещето“ е на Белла Хараламбова, старши учител в Национално училище по изкуствата „Панайот Пипков“ в Плевен.
Специални награди връчи и председателят на Синдиката на българските учители д. ик. н. Янка Такева за учители, които членуват в синдиката и са участвали в надпреварата за представяне на добри практики. Валентина Цонева и Анелия Кисьова от ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ в сливенското село Тополчане бяха определени за най-добри сред първите три класирани за финала със своя проект „Родолюбие“ за работа с деца от подготвителна група. Те подготвят за училище предимно деца от уязвими групи.
В категорията за добри практики в извънучилищните институции призово място получи Веселинка Боянова, учител по тамбура и художествен ръководител на фолклорна група „Вселена“ в Центъра за подкрепа на личностното развитие в Благоевград.
За научно есе на тема „Учителят на бъдещето“ бе наградена с първо място Силвия Попова, директор на ДГ „Мечо Пух“ в с. Петко Славейков, община Севлиево.
В категорията за добри практики в извънкласни дейности с ученици от първи до 12 клас като най-добър бе класиран проектът „Дванадесет златни звезди“ на Полина Стойкова, зам.-директор на ОУ „Христо Никифоров“ в град Ловеч.
Конкурсът за дейности, свързани със занимания по интереси, се провежда за девета година в партньорство с МОН. Наградният фонд от общо 4000 лева е осигурен от министерството. Награди осигуриха и множество други организации, ангажирани с образованието.
Всички участници в конкурса получиха сертификати.
Освен обмен на добри практики, семинарът предлага и включване в творчески работилници, които помагат на учителите в тяхната работа. Традиционно в разговор на кафе с лидера на СБУ д.ик.н. Янка Такева преподаватели от цялата страна взаимно се информират за протичащите процеси в системата на предучилищното и училищното образование и търсят решения на специфични казуси.

Споделете

GoTop