ЗАПОЧНА КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИ ШКАФЧЕТА

ЗАПОЧНА КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИ ШКАФЧЕТА

Държавните и общинските училища, в които се обучават ученици от първи до седми клас, вече могат да кандидатстват за съфинансиране от Министерството на образованието и науката (МОН) за закупуване на ученически шкафчета. Предвидените средства са 2,9 млн. лв. по модул „Осигуряване на ученически шкафчета“ към националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“.

Закупуването на шкафчета е една от мерките, които МОН предприе за олекотяване на ученическите раници. Целта е учениците да съхраняват учебници, учебни комплекти, помагала и други материали, необходими за образователния процес, екипи за физическо възпитание и лични вещи. Очаква се със средствата от националната програма да се закупят шкафчета за около 200 000 ученици.

Формулярът за кандидатстване се подава на хартиен носител в МОН или по електронен път на адрес: https://np2018.mon.bg/. Училищните ръководства трябва да посочат броя на шкафчетата, които искат да закупят, цена за един брой и желаната сума за съфинансиране от МОН. Срокът за кандидатстване е до 5 юни 2018г. включително. Класирането ще се извърши от експерти на дирекция „Учебници и училищна документация“ в седемдневен срок от изтичане на срока за кандидатстване. То ще е въз основа на най-ниска сума, поискана от училището, за съфинансиране на брой шкафче. Списъкът с класираните училища ще бъде публикуван на сайта на Министерството.

Споделете

GoTop