ЗАПОЧВА КАНДИДАТСТВАНЕТО ПО НОВИТЕ НАЦИОНАЛНИ НАУЧНИ ПРОГРАМИ ПЕТЪР БЕРОН И ВИХРЕН

Фонд „Научни изследвания“ обявява началото на конкурсите по Националните научни програма „Петър Берон и НИЕ. Наука и иновации с Европа“ и „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ (ВИХРЕН).

Общата цел на програма „Петър Берон и НИЕ“ е да ускори кариерното развитие в български висши училища и научни организации на учен с международно признати резултати.

Програма “Вихрен” ще подкрепя водещи изследователи и учени с високи постижения, които са в процес на организиране на собствен независим изследователски екип или изследователска програма

За финансиране на проекти по „Петър Берон и НИЕ““ са предвидени 1 235 000 лв. Бюджетът на всеки проект ще зависи от продължителността му. Той може да е в рамките на 5000 лв. месечно.

Бюджетът за финансиране на проекти по програма „ВИХРЕН“ е 1 500 000 лв., от които 1 425 000 лв. са за финансиране на проекти и 75 000 лв. за оценка на предложенията.

Заявленията могат да се подават във всяка научна област, като ще се насърчават предложения от интердисциплинарен характер, които включват различни области на науката, както и изследвания, които въвеждат нетрадиционни и иновативни подходи и изобретения.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 20.09.2019 г. Повече информация за програмата, насоки и документи за кандидатстване ще намерите на уебсайта на ФНИ.

Споделете

GoTop