ЗАВЪРШИ ПЪРВИЯТ ВИПУСК ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „ОБУЧЕНИЕ ЗА ИТ “КАРИЕРА“ ПО ПРОФЕСИЯТА „ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ“

ЗАВЪРШИ ПЪРВИЯТ ВИПУСК ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „ОБУЧЕНИЕ ЗА ИТ “КАРИЕРА“ ПО ПРОФЕСИЯТА „ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ“

Уменията в областта на програмирането и дигиталната креативност са изключително необходими за развитието ни като страна. През следващите години светът ще навлезе в период на динамични дигитални трансформации. Почти няма да има професия, която да не изисква познания в областта на дигиталната креативност. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при връчване на грамотите на отличниците от първия випуск, който приключи своето обучение за придобиване на квалификация по професията „Приложен програмист“ по Националната програма „Обучение за ИТ кариера“ 2017-2020 г.

След три години обучение 218 ученици успешно завършиха сега с най-високата степен на професионална квалификация. Министърът поздрави лауреатите за добрите резултати и изрази увереност, че в бъдеще все повече ученици ще се включват в обученията по програмата, която от днес отново е отворена за кандидатстване на https://it-kariera.mon.bg/e-learning/. По думите му България вече е на световната карта на развитие на информационните технологии и занапред ще става все по-добро място за живот и реализация на младите хора. Националната програма „Обучение за ИТ кариера“ е пример за успешно сътрудничество между бизнеса, професионалните гимназии и висшите училища, подчерта министър Вълчев. По думите му тя не само дава възможност за развиване на високотехнологични умения, но и се стреми да отговори на нуждите на пазара на труда у нас от специалности в обхвата на информационните технологии.

Председателят на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) Стамен Кочков заяви, че програмата е пример за успешна съвместна работа между институциите и отбеляза, че в сектора има и ще продължава да има голяма нужда от ИТ специалисти. Същевременно технологичната сфера има огромно значение с това, че подкрепя всички останали области да се развиват по-бързо и ефективно.

Завършилата с отличен резултат Стефания Цветкова от Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ благодари на всички лектори за придобитите знания и отзивчивостта им и добави, че от обученията по програмата е научила много повече, отколкото е очаквала. Програмата дава възможност за придобиване на допълнителна професионална квалификация както за учениците от професионални паралелки, различни от „Компютърни технологии“, така и за онези, които са в профилирани паралелки. Те получават в края на тригодишния обучителен период и най-високата степен – трета на професионална квалификация за „Приложен програмист“, която е възможна в рамките на училищното образование.

Националната програма осигурява обучение по програмиране на ученици от Х, ХI, ХII клас, като дейностите по нея се организират в пет центъра – София, Правец, Русе, Пловдив и Бургас. Учебните програми са разработени в партньорство от представители на ИТ индустрията, висшите училища и професионалните гимназии. Занятията се провеждат под формата на смесено учене, което комбинира присъствие в класната стая и обучения онлайн. В преподаването участват и специалисти от ИТ сектора, което създава условия за обмен на знания между бизнеса и останалите участници. 60 ученици от успешно завършилите тази година вече са приети в университети в ИТ специалности, а много от фирмите, в които са осъществявани практическите обучения, са отправили покани за назначаването им на работа.

За реализацията на програмата бяха осигурени средства в размер на 1 480 000 лева. За трите учебни години в нея се включват над 2 300 ученици. Програмата се реализира въз основа на Споразумението за сътрудничество между МОН и представителите на ИТ индустрията – Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), Българската асоциация за информационни технологии (БАИТ), Българската аутсорсинг асоциация и Фондация „Клъстер информационни и комуникационни технологии (ИКТ Клъстер), подписано през декември 2016 година.

Споделете

GoTop