ЗНАКОВА КОНФЕРЕНЦИЯ „ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИТЕ“

ЗНАКОВА КОНФЕРЕНЦИЯ „ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИТЕ“

На 14 юни 2018 г. в София Тех Парк, Министерството на образованието и науката със съдействието на Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ на Европейската комисия, проведе знакова конференция на тема „Финансови инструменти за насърчаване на научните изследвания и иновациите в Европейският съюз“.

В конференцията взеха участие повече от 300 представители на Европейският парламент, Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка, Европейският инвестиционен фонд, местни и европейски бизнес организации, национални и регионални банки, публични научноизследователски организации, търговски камари, стартиращи иновативни компании и др.

Сред официалните гости на събитието бяха:

  • Жан-Ерик Паке, генерален директор на генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ на Европейската комисия;
  • Роджър Хавенит, Заместник-изпълнителен директор на Европейският инвестиционен фонд;
  • Жан-Давид Мало, директор на дирекция „Отворени иновации и отворена наука“ на Европейската комисия;
  • Херман Хаузер, Председател на Независимата група за създаване на Европейският съвет за иновации.

Специален акцент конференцията постави както върху наличните финансови инструменти за насърчаване на научните изследвания и иновации в Рамкова програма „Хоризонт 2020“, така и върху най-новите предложения за финансови инструменти в бъдещата 9-та Рамкова програма „Хоризонт Европа“.

В допълнение бяха дискутирани и начините за подобряване на взаимодействието между: Innovfin, Финансовите инструменти на COSME, Европейските структурни и инвестиционни фондове (ESIF), Европейският фонд за стратегически инвестиции (EFSI), Европейският инвестиционен съвет, както и инструменти на регионално, национално и местно равнище – които помагат на европейските иновативни компании да получат по-лесно финансиране.

„Horizon Europe в основата си е политическа мисия, с което се гарантира ефективността на финансирането за научни изследвания и иновации, както и постигането на ясно определените цели на програмата. Европейската комисия е ангажирала експерти на високо ниво, които да направят проучвания, казуси и доклади за начина, по който най-ефективто ще работи новата програма“, каза Жан Ерик Паке.

В рамките на конференцията се проведе и работна среща на български изследователи и иноватори с Жан Ерик Паке, на която под формата на дискусия бяха обсъдени следните основни въпроси: „Как да постигнем по-висока степен на включване на участниците от ЕС 13 в Европейското научноизследователско пространство?“ и „Как да увеличим максимално въздействието на транснационалните програми и проекти в нашите страни?“

Споделете

GoTop