Изпитни материали за ДЗИ – 2008 г.

Задължителен ДЗИ – Български език и литература

Задължителен ДЗИ по избор – май 2008 г.

ДЗИ по желание – май 2008 г.

Задължителен ДЗИ по избор (по желание) – септември 2008 г.

GoTop