Информационни технологии

Сесия

Втори задължителен ДЗИ
Профилирана подготовка
ДЗИ по желание
ООП / ПП
май 2023 г.
август 2023 г.
май 2022 г.
август 2022 г.

GoTop