Модел на НВО за VII клас през учебната 2023-2024 година

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас през учебната 2023-2024 година

Модел на НВО по български език и литература в VII клас учебната 2023-2024 година

Модел на НВО по математика в VII клас учебната 2023-2024 година

Модел на НВО по чужд език в VII клас учебната 2023-2024 година

Горните модели на НВО са публикувани на 15.09.2023 г.


GoTop