Учебно-изпитни програми

Учебно-изпитни програми, утвърдени със Заповед № РД09-166/23.01.2024 г., на министъра на образованието и науката, за проверка на способностите във връзка с приемане на ученици в VIII клас на местата по държавен план-прием за учебната 2024/2025 година в неспециализираните държавни и общински училища (публ. 25.01.2024 г.)

Учебно-изпитна програма за проверка на способностите по изобразително изкуство (Приложение № 1).
Учебно-изпитна програма за проверка на способностите по музика (Приложение № 2).
Учебно-изпитна програма за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт (Приложение № 3).
Учебно-изпитна програма за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт и по музика за ученици, които в избираемите часове изучават учебния предмет хореография (Приложение № 4).


Учебно-изпитни програми, утвърдени със Заповед № РД09-168/23.01.2024 г., на министъра на образованието и науката, за проверка на способностите във връзка с приема на учениците от обединените училища в XI клас на места по допълнителния държавен план-прием в неспециализираните държавни и общински училища за 2024/2025 година (публ. 25.01.2024 г.)

Учебно-изпитна програма за проверка на способностите по изобразително изкуство (Приложение № 1).
Учебно-изпитна програма за проверка на способностите по музика (Приложение № 2).
Учебно-изпитна програма за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт (Приложение № 3).
Учебно-изпитна програма за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт и по музика за ученици, които в избираемите часове изучават учебния предмет хореография (Приложение № 4).

GoTop