Обучение в Република Корея

Информация за възможност за обучение на български граждани в Република Корея

Корейският научно-технологичен институт (Korea Advanced Institute of Science and Technology – KAIST) обявява прием на документи за чуждестранни граждани за своята Global IT Technology Programme (ITTP) през втория семестър на 2018 г.

Предлагат се пълни стипендии до 2 години за получаване на образователно-квалификационна степен „магистър“ и до 3 години за получаване на образователно-квалификационна степен „доктор“.

Програмата е спонсорирана изцяло от правителствено на Република Корея и е насочена към държавни служители и университетски преподаватели, работещи в областта на информационните технологии. Представители на частния сектор не могат да кандидатстват по тази програма.

Кандидатите за обучение следва самостоятелно да подадат онлайн заявление на адрес https://apply.kaist.ac.kr/intergradapply.

Срокът за кандидатстване онлайн е от 27 март до 17 април 2018 г.

Подробна информация за Института и за Програмата може да бъде намерена на адрес http://ittp.kaist.ac.kr/html/kr/.

GoTop