541 Хранителни технологии

ДОС за придобиването на квалификация по професия

541010 Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост (публ. 26.09.2019 г.)

541020 Оператор в хранително-вкусовата промишленост от област на образование „Производство и преработка“ (публ. 16.09.2022 г.)

541030 Хлебар-сладкар от област на образование „Производство и преработка“ (публ. 15.02.2022 г.)

541050 Работник в хранително-вкусовата промишленост от област на образование „Производство и преработка“ (публ. 19.09.2022 г.)

541060 Техник-технолог по качеството на храни и напитки от област на образование „Производство и преработка“ (публ. 02.02.2022 г.)

GoTop