762 Социална работа и консултиране

ДОС за придобиването на квалификация по професия

762010 Посредник на трудовата борса

762020 Сътрудник социални дейности (публикувано 16.09.2019 г.)

762030 Помощник-възпитател (публ. 08.04.2020 г.)

762040 Социален асистент (публ. 09.09.2020 г.)

762050 Преводач от и на български жестов език от област на образование „Социални услуги“ (публ. 22.02.2023 г.)

GoTop