811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

ДОС за придобиването на квалификация по професия

811010 Хотелиер

811020 Администратор в хотелиерството

811030 Камериер от област на образование „Услуги за личността“ (публ. 11.05.2022 г.)

811040 Портиер-пиколо от област на образование 81 „Услуги за личността“ (публ. 30.11.2022 г.)

811060 Ресторантьор (публ. 01.04.2020 г.)

811070 Готвач

811080 Сервитьор-барман

811090 Работник в заведенията за хранене и развлечения от област на образование „Услуги за личността“ (публ. 27.06.2022 г.)

811110 Карвинг-декоратор

811120 Инструктор-декоратор (публ. 10.09.2020 г.)

GoTop