840 Транспортни услуги

ДОС за придобиването на квалификация по професия

840010 Корабоводител от област на образование „Транспорт“ (публ. 11.11.2022 г.)

840030 Организатор по експлоатация в жп инфраструктура от област на образование „Транспорт“ (публ. 06.10.2021 г.)

840100 Куриер от област на образование „Транспорт“ (публ. 27.06.2022 г.)

840110 Спедитор-логистик

GoTop