Рамкови програми за начално и продължаващо професионално обучение

РАМКОВИ ПРОГРАМИ

РАМКОВА ПРОГРАМА А

  • РАМКОВА ПРОГРАМА А за начално професионално обучение с придобиване на първа степен на професионална квалификация

РАМКОВА ПРОГРАМА Б

  • РАМКОВА ПРОГРАМА Б за начално и продължаващо професионално обучение с придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация

РАМКОВА ПРОГРАМА В

  • РАМКОВА ПРОГРАМА В за професионално образование с придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация

РАМКОВА ПРОГРАМА Г

  • РАМКОВА ПРОГРАМА Г за професионално обучение с придобиване на четвърта степен на професионална квалификация

РАМКОВА ПРОГРАМА Д

  • РАМКОВА ПРОГРАМА Д за начално професионално обучение с придобиване на квалификация по част от професия

РАМКОВИ ПРОГРАМИ Е

  • РАМКОВИ ПРОГРАМИ Е за продължаващо професионално обучение,
    за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация, както
    и за придобиване на първа, втора и трета степен на професионална квалификация след придобита квалификация съответно по част от професия, първа или втора степен на професионална квалификация

Архив на рамкови програми

GoTop