Покана за проектни предложения 2018 EAC/A05/2017 по програма Eразъм+

Поканата на EACEA към Европейската комисия

Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) към ЕК обяви обща Покана за проектни предложения 2018 EAC/A05/2017 по програма Eразъм+, КД 2 Съюзи за секторни умения.

Целта е преодоляване на липсата на умения в един или повече професионални профили в даден сектор. Определят се съществуващи, или възникващи нужди от умения, специфични за сектора (търсене) и повишаване на съответствието на системите за начално и продължаващо ПОО на всички нива (предлагане).

Ще бъдат подкрепени следните дейности:

  • Lot 1 – Съюзи за секторни умения за определяне нуждите от умения на базата на ясни и подробни доказателства за нужди и недостиг.
  • Lot 2 – Съюзи за секторни умения за проектиране и предоставяне на общо учебно съдържание на програмите за обучение за една, или няколко свързани професии от един сектор, както и методологии за преподаване и учене.
  • Lot 3 – Съюзи за секторни умения за реализиране на новия стратегически подход “Blueprint” за сътрудничество чрез секторни стратегии за умения.

Ще бъдат пилотирани сектори, изпитващи остър недостиг на умения – Производство на адитиви, Строителство, Морски транспорт, Възобновяема енергия и зелени технологии, Производство на стомана.

Максималният общ бюджет за съфинансиране на проекти е 28 млн. евро. Всеки грант ще бъде на стойност между 330.000 евро (за Lot 1) и 4.000.000 eвро (за Lot 3). Очаква се да бъдат финансирани около 15 предложения.

Заявленията трябва да бъдат подадени до 28 февруари 2018 г.

За въпроси: [email protected].

Указания и документи за кандидатстване за отпускане на финансови средства са налични на страницата на ЕАСЕА.


На 01.12 2017 г. ще бъде проведена онлайн информационна сесия във връзка с поканата.

GoTop