Потребности на пазара на труда

Политика за ориентиране на професионалното образование и обучение към потребностите на пазара на труда и икономиката: прием, учебно съдържание, реализация на завършващите

Идентифициране и прогнозиране на потребностите на пазара на труда

GoTop