Учебни планове и програми по професионална подготовка, утвърдени през 2022 г.

213 Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти (публ. 21.10.2022 г.)

215 Приложни изкуства и занаяти (публ. 21.10.2022 г.)

341 Търговия на едро и дребно (публ. 29.09.2022 г., акт. 24.10.2022 г.)

342 Маркетинг и реклама (публ. 24.10.2022 г.)

343 Финанси, банково и застрахователно дело (публ. 29.09.2022 г.)

344 Счетоводство и данъчно облагане (публ. 29.09.2022 г.)

345 Администрация и управление (публ. 29.09.2022 г.)

346 Секретарски и административни офис дейности (публ. 29.09.2022 г.)

347 Трудов живот (публ. 29.09.2022 г.)

481 Компютърни науки (публ. 15.09.2022 г., … посл.акт. 21.10.2022 г.)

482 Приложна информатика (публ. 05.10.2022 г.)

521 Машиностроене, металообработване и металургия (публ. 26.09.2022 г.)

522 Електротехника и енергетика (публ. 02.09.2022 г., …, последно акт. 21.10.2022 г.)

523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника (публ. 26.08.2022 г., …, последно акт. 12.10.2022 г.)

524 Химични продукти и технологии (публ. 26.09.2022 г.)

525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (публ. 15.09.2022 г.)

541 Хранителни технологии (публ. 26.09.2022 г., акт. 30.06.2023 г.)

542 Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (публ. 12.09.2022 г., акт. 26.09.2022 г.)

544 Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми (публ. 26.09.2022 г.)

582 Строителство (публ. 05.09.2022 г., акт. 15.09.2022 г.)

621 Растениевъдство и животновъдство (публ. 03.10.2022 г., акт. 01.12.2022 г., 12.12.2022 г.)

622 Градинарство (паркове и градини) (публ. 03.10.2022 г.)

762 Социална работа и консултиране (публ. 09.02.2022 г.)

840 Транспортни услуги (публ. 05.09.2022 г., акт. 20.09.2022 г.)

GoTop