Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Дата на откриване на консултацията: 14 август 2023
Дата на приключване на консултацията: 13 септември 2023

(публикувано 14.08.2023 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Организация и контрол“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop