Проект на Наредба за изменение на Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Дата на откриване на консултацията: 19 януари 2024
Дата на приключване на консултацията: 19 февруари 2024

(публикувано 19.01.2024 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop