Проект на Национална изпитна програма за провеждане на държавен изпит за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по професия „Инструктор по фитнес“

Дата на откриване на консултацията: 13 октомври 2023
Дата на приключване на консултацията: 13 ноември 2023

(публикувано 13.10.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Националната изпитна програма могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected].

Споделете

GoTop