Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Програма за образование“;

Дата на откриване на консултацията: 3 август 2023
Дата на приключване на консултацията: 4 септември 2023

В проведената в периода от 03.08.2023 г. до 04.09.2023 г. вкл. обществена консултация по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ НЕ са постъпили бележки и предложения по проекта (публ. 08.09.2023 г.)


(публикувано 03.08.2023 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop