Проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на Институт по зоонози ONE HEALTH в структурата на Тракийския университет – Стара Загора

Дата на откриване на консултацията: 30 август 2023
Дата на приключване на консултацията: 29 септември 2023

В проведената в периода от 30.08.2023 г. до 29.09.2023 г. вкл. обществена консултация по проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на Институт по зоонози ONE HEALTH в структурата на Тракийския университет – Стара Загора НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 03.10.2023 г.)


(публикувано 30.08.2023 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop