Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г.

Дата на откриване на консултацията: 12 октомври 2023
Дата на приключване на консултацията: 26 октомври 2023

В проведената в периода от 12.10.2023 г. до 26.10.2023 г. вкл. обществена консултация по проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научните организации НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 27.10.2023 г.)


(публикувано 12.10.2023 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop