Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 47 на Министерския съвет от 19.01.2021 г.

Дата на откриване на консултацията: 28 декември 2023
Дата на приключване на консултацията: 11 януари 2024

В проведената в периода от 28.12.2023 г. до 11.01.2024 г. вкл. обществена консултация по проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 47 на Министерския съвет от 19.01.2021 г. за приемане на Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“, изменено с Решение № 30 на Министерския съвет от 12.01.2023 г. и на Решение № 184 на Министерския съвет от 05.03.2021 г. за приемане на Национална програма „Дигитална квалификация“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 16.01.2024 г.)


(публикувано 28.12.2023 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop