Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на РМС № 737 от 15 октомври 2020 година за определяне състава на Акредитационния съвет към НАОА

Дата на откриване на консултацията: 11 август 2023
Дата на приключване на консултацията: 11 септември 2023

(публикувано 11.08.2023 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop