Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Национална научна програма „Критични и стратегически суровини за зелен преход и устойчиво развитие“

Дата на откриване на консултацията: 21 март 2024
Дата на приключване на консултацията: 22 април 2024

Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани до дирекция „Наука“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop