Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Анекс към Меморандума за разбирателство относно програма за стипендии и академичен обмен за млади български учени и дейности на българската научна диаспора в областта на хуманитарните и социалните науки

Дата на откриване на консултацията: 14 март 2024
Дата на приключване на консултацията: 28 март 2024

В проведената в периода от 14.03.2024 г. до 28.03.2024 г. вкл. обществена консултация по проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Анекс към Меморандума за разбирателство относно програма за стипендии и академичен обмен за млади български учени и дейности на българската научна диаспора в областта на хуманитарните и социалните науки, подпомагана от Министерството на образованието и науката на Република България, от една страна, и Държавния секретариат по образование, изследвания и иновации на Конфедерация Швейцария, от друга страна, и изпълнявана от Центъра за академични изследвания в София, одобрен с Решение № 738 на Министерския съвет от 15 октомври 2018 г. НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 03.04.2024 г.)


Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Наука“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop