Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Оперативен план за изпълнение на втория етап на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017–2030 г.

Дата на откриване на консултацията: 28 март 2024
Дата на приключване на консултацията: 29 април 2024

Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Наука“ на e-mail: [email protected] и [email protected].

Споделете

GoTop