Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2023/2024 година

Дата на откриване на консултацията: 10 ноември 2023
Дата на приключване на консултацията: 11 декември 2023

(публикувано 10.11.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop