Проект на Решение за изменение на Решение № 317 на Министерския съвет от 2023 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2023/2024 година

Дата на откриване на консултацията: 8 август 2023
Дата на приключване на консултацията: 7 септември 2023

В проведената в периода от 08.08.2023 г. до 07.09.2023 г. вкл. обществена консултация по проект на Решение за изменение на Решение № 317 на Министерския съвет от 2023 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2023/2024 година НЕ са постъпили бележки и предложения по проекта (публ. 08.09.2023 г.)


(публикувано 08.08.2023 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop