Проект на типов учебен план

Дата на откриване на консултацията: 14 август 2023
Дата на приключване на консултацията: 13 септември 2023

(публикувано 14.08.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на учебна документация могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop