Проект на учебна документация за направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти“

Дата на откриване на консултацията: 10 август 2023
Дата на приключване на консултацията: 11 септември 2023

Бележки, становища и предложения по проекта на учебна документация могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop