Проект на заповед за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници

Дата на откриване на консултацията: 8 август 2023
Дата на приключване на консултацията: 7 септември 2023

(публикувано 08.08.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани до дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop