Проект на Заповед за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2024 – 2025 година в училищата с национално значение

Дата на откриване на консултацията: 21 март 2024
Дата на приключване на консултацията: 22 април 2024

Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани до дирекция „Организация и контрол“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop