Проект на заповед Заповед за утвърждаване на учебни програми по учебния предмет компютърно моделиране

Дата на откриване на консултацията: 6 ноември 2023
Дата на приключване на консултацията: 6 декември 2023

(публикувано 06.11.2023 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop