Проекти на учебни програми от професионално направление код 524 „Химични продукти и технологии“

Дата на откриване на консултацията: 11 август 2023
Дата на приключване на консултацията: 11 септември 2023

(публикувано 11.08.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop