Проекти на Заповеди за откриване на процедури по учебния предмет чужд език

Дата на откриване на консултацията: 10 август 2023
Дата на приключване на консултацията: 11 септември 2023

(публикувано 10.08.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани до дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop