Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „Юрист“ (обн. – ДВ. бр.55 от 15 юли 2022 г.)

(обн. – ДВ. бр.55 от 15 юли 2022 г.)

Споделете

GoTop