НАРЕДБА за условията и реда за организиране, провеждане и осигуряване обучението на българските граждани за защита на отечеството (обн. ДВ. бр.41 от 9 май 2023 г.)

(обн. ДВ. бр.41 от 9 май 2023 г., в сила от учебната 2023/2024 година) Приета с ПМС № 66 от 03.05.2023 г.

Споделете

GoTop