Споразумение за многогодишна подкрепа за изпълнение на Плана за оценка на Програма „Образование“ 2021 – 2027 г. между МОН на Р България, ИА „Програма за образование“ и ОИСР

Ратифицирано със закон, приет от 49-ото Народно събрание на 8 февруари 2024 г. – ДВ, бр. 16 от 2024 г.
В сила от 23 февруари 2024 г.
Обн. ДВ. бр.20 от 8 март 2024 г.

Споделете

GoTop