Закон за народната просвета

Законът за народната просвета е отменен със Закона за предучилищното и училищното образование (Обн. – ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.)

Споделете

GoTop