ЗАКОН за насърчаване на научните изследвания

(Обн. – ДВ, бр. 92 от 17.10.2003 г., … изм. ДВ. бр.102 от 8 декември 2023 г.)

Споделете

GoTop